Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm për Vitin Akademik 2018 – 2019

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2018-2019

  • Njoftim për kandidatët fitues në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2018-2019

  • Listat e kandidatëve konkurues në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave

Mirë se vini në Fakutetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Video Tour

Njihuni me historikun tonë

Universiteti i Sporteve të Tiranës është i vetmi institucion i lartë i këtij lloji ne Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të specialistëve...

LEXO MË SHUMË

Prezantim FVFR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.