Updates
  • Mos humbisni rastin për të bërë zgjedhjen më të mirë për të ardhmen tuaj

  • Zgjidhni Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për një të ardhme të sigurtë

  • Pjesëmarrja e dekanit Prof. Asc. Ferdinand Mara ne eventin #SmileAlbania

  • Hapet thirrja e aplikimit për ndjekjen e Kursit Profesional të Riçertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të Specialitetit të Veçantë

Mirë se vini në Fakutetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Video Tour

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit u krijua me VKM Nr. 123 datë 17.02.2010 si pjesë e Universitetit të Sporteve të Tiranës. Ndonëse i themeluar rishtazi, ai është sot një vatër shumë e rëndësishme e kërkimit shkencor, mësimdhënies, akademizmit, inovacionit të vazhdueshëm dhe përgatitjes së specialistëve të fitnesit dhe të turizmit sportiv e të aventurës...

LEXO MË SHUMË

Prezantim FVFR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.