Afishohen datat e provimeve të Sezonit të Dimrit, për të gjitha ciklet e studimit Bachelor dhe Master viti akademik 2023-2024:

Afishohen datat e provimeve të Sezonit të Dimrit, për të gjitha ciklet e studimit Bachelor dhe Master viti akademik 2023-2024:

  • Bachelor në Fushat e Veprimtarisë Fizike, Shëndetit dhe Rekreacionit, Dimër 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Profesional në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti – Trajner Fitnesi, Dimër 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Profesional në Menaxhim në Sport dhe Turizëm, Dimër 2024. Për më tepër klikoni këtu 
  • Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti, Dimër 2024. Për më tepër klikoni këtu 
Blog Attachment