Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

  1. Bachelor në Fushat e Veprimtarisë Fizike, Shëndetit dhe Rekreacionit:
  • Kursi 1, për më tepër klikoni këtu 
  • Kursi 2, për më tepër klikoni këtu  
  • Kursi 3, për më tepër klikoni këtu  

2. Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti :

  • Kursi 2, për më tepër klikoni këtu 
Blog Attachment