Hapet thirrja e aplikimit për ndjekjen e Kursit Profesional të Riçertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të Specialitetit të Veçantë

Hapet thirrja e aplikimit për ndjekjen e Kursit Profesional të Riçertifikimit të Udhërrëfyesit Turistik të Specialitetit të Veçantë. Aplikimi nga data 29.05.2019 deri në datën 21.06.2019 (ditë pune), në orarin 10:00 – 13:00. Për informacione të mëtejshme, lutemi të telefononi në numrin e kontaktit 069 65 31063.

  • Formulari i aplikimit dhe lista e dokumentacionit të domosdoshëm për aplikim 
  • Tarifa e aplikimit 
  • Tarifa e aplikimit për të tjerë