Listat e fituesve në programet e ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit , Viti Akademik 2018 – 2019

Listat e fituesve në programet e ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit , Viti Akademik 2018 – 2019