Njoftim për shpallje konkursi për personel akademik pranë Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Njoftim për shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune “Lektor/Asistent Lektor” me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Aktivitetit Fizik, Rekreacionit dhe Turizmit në Fakultetin të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit në Universitetin e Sporteve të  Tiranës. Për më tepër klikoni

Blog Attachment