Sezoni Dimrit – 2022-2023

Sezoni i Dimrit Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 2022-2023:

  • Sezoni i Dimrit Bachelor 2022-2023: 
  • Sezoni i Vjeshtës Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti 2020-2021: 
Blog Attachment