Zhvillimi i provimeve të semestrit të parë në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2020 – 2021

Zhvillimi i provimeve të semestrit të parë në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2020 – 2021. Për më shumë klikoni këtu .