Updates
  • Afishohen datat e provimeve të Sezonit të Verës, për të gjitha ciklet e studimit Bachelor dhe Master viti akademik 2023-2024:

  • Afishohen datat e provimeve të Sezonit të Dimrit, për të gjitha ciklet e studimit Bachelor dhe Master viti akademik 2023-2024:

  • Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

  • Afishohen datat e provimeve të sezonit të vjeshtës për të gjitha ciklet e studimit në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit, për vitin akademik 2022-2023.

Mirë se vini në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Video Tour

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit u krijua me VKM Nr. 123 datë 17.02.2010 si pjesë e Universitetit të Sporteve të Tiranës. Ndonëse i themeluar rishtazi, ai është sot një vatër shumë e rëndësishme e kërkimit shkencor, mësimdhënies, akademizmit, inovacionit të vazhdueshëm dhe përgatitjes së specialistëve të fitnesit dhe të turizmit sportiv e të aventurës...

LEXO MË SHUMË

Prezantim FVFR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.