Updates
  • Sezoni Vjeshtës 2020-2021

  • Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021-2022

  • Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas ditëve dhe orareve

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Mirë se vini në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Video Tour

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit u krijua me VKM Nr. 123 datë 17.02.2010 si pjesë e Universitetit të Sporteve të Tiranës. Ndonëse i themeluar rishtazi, ai është sot një vatër shumë e rëndësishme e kërkimit shkencor, mësimdhënies, akademizmit, inovacionit të vazhdueshëm dhe përgatitjes së specialistëve të fitnesit dhe të turizmit sportiv e të aventurës...

LEXO MË SHUMË

Prezantim FVFR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.