Hapet Thirrja për 2 Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për 2 bursa për mobilitete për stafin akademik nga Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të Universitetit të të Sporteve të Tiranës në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”. Për më tepër klikoni këtu .