Listat e fituesve të ciklit të dytë të studimeve Master Profesional dhe Master Shkencor në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Listat e fituesve të ciklit të dytë të studimeve Master Profesional dhe Master Shkencor në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Për më tepër klikoni këtu .