Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave:

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave:

Data 21.08.2020 Femra Nr.1 – Nr. 61
Data 22.08.2020 Djem Nr.1 – Nr. 90
Data 22.08.2020 Djem Nr.91 – Nr. 180


Orari i fillimit të konkursit është ora 09:00.