Njoftim mbi regjistrimin dhe konkursin në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (FVFR)

fvfr2

Datat e regjistrimit të aplikantëve për konkursin e pranimeve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (FVFR) për Vitin Akademik 2017-2018 janë 9-13 gusht 2017. Në datën 14 gusht 2017 do të bëhet shpallja e listave të aplikantëve të regjistruar. Datat e konkursit praktik në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (FVFR) janë 20-22 gusht 2017. Dokumentat që duhet të dorëzojë kandidati në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimive, UST janë:

Blog Attachment