Njoftim mbi konsultimet praktike

Njoftohen te gjithe studentet e ciklit te pare te studimeve “Bachelor” dhe ciklit te dyte “Master Profesional – Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni -Trainer Fitnesi” ne Fakultetin e Veprimtarise Fizike dhe Rekreacionit se konsultimet praktike fillojne ne date 17.05.2021 dhe orari gjendet ne Platformen Teams. Konsultimet praktike per studentet e ciklit te dyte te studimeve “Master Profesional – Menaxhim ne Sport dhe Turizem” dhe “Master Shkencor – Aktiviteti Fizik dhe Shendeti” fillojne ne daten 31.05.2021.