Sezoni Vjeshtës 2020-2021

Sezoni i Vjeshtës Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit 2020-2021:

  • Sezoni i Vjeshtës Bachelor 2020-2021: 
  • Sezoni i Vjeshtës Master Profesional Menaxhim në Sport dhe Turizëm 2020-2021:   
  • Sezoni i Vjeshtës Master Profesional Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni – Trajner Fitnesi 2020-2021: 
  • Sezoni i Vjeshtës Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti 2020-2021: 
Blog Attachment