Thirrje për pedagog të jashtëm për Vitin Akademik 2018 – 2019

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit Nr. 184 datë 15.10.2018 “Për shpalljen e pranimin e personelit akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2018 – 2019 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm), se duke filluar nga data 15.10.2018 deri më 19.10.2018, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .