Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas ditëve dhe orareve

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas ditëve dhe orareve:

Data 24.08.2021  Femra Nr. 1 – Nr. 70
Data 25.08.2021  Djem Nr. 1 – Nr. 75
Data 26.08.2021 Djem Nr. 76 – Nr. 132