Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021-2022

  • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit